Bestyrelsen

Bestyrelsen består i alt af 8 medlemmer og 2 suppleant.

Bestyrelsens arbejde er at lede og fordele de beslutninger der bliver givet klubben fra eksterne kilder, herunder kommune, virksomheder, institutioner mv.

Bestyrelsen består af og varetager disse opgaver

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Ungdomsformand
 • Sponsor ansvarlig
 • Sekretær
 • Webmaster
 • Materiale ansvarlig

I samarbejde mellem klubbens trænere og forældre arbejder klubbens bestyrelse på at fordele de opgaver der måtte være i forbindelse med aktiviteter i klubben.

 

Udover at der er et samarbejde på tværs af bestyrelsen og klubbens trænere/ledere, er der også et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, klubbens samarbejdspartnere, DHF.

Nedenfor finder du bestyrelsen i Fløng-Hedehusene Håndbold

 • Lisbeth Hilstrøm (Formand) Mail
 • Dorthe Hansen (Næstformand og senior ansvarlig) Mail
 • Erik Ejlersen (Kasserer) Mail
 • Heidi Bondrup Rasmussen (Ungdomsformand) Mail
 • Henriette Kringelum (Sekretær) Mail
 • Uffe Hartung Mail
 • Tom Dibbern (Sponsoransvarlig) Mail
 • Anne Knudsen Mail