Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Medlemmer, der gennem længere tid har ydet en helt særlig indsats for foreningen, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer udnævnes af hovedafdelingen på baggrund af en fyldestgørende indstilling. Det kan ske ved hovedafdelingens eget initiativ eller efter indstilling fra en afdeling.

Nulevende æresmedlemmer.

Vagn Orelius                              ????                       Fløng

Helmer Nielsen                           1972                      Badminton

Hans E. Lauesen                          1978                      FU

Alex Jensen                               1980                      Håndbold

Jytte Handryciak                          1989                      Hånndbold

Poul Møller                                1990                      Gymnastik

Kim Hald                                  1997                      Billiard

Arne Rasmussen                          1997                      Håndbold

Tonny Clausen                            1999                      Håndbold

Bodil Blach                                2001                      Gymnastik

Kaj Møller Pedersen                     2001                      Fodbold

Bernt Nakskov                            2004                      Badminton

Hans Jørgen Larsen                      2005                      Fodbold

Leif Nielsen                               2007                      FU

Michael Nielsen                          2007                      Badminton

Hans Pedersen                            2009                      Kondi

Karin Schram                             2009                      Gymnastik

Anni Bech                                 2014                      Kondi

Dorte Jacobsen                            2014                      Gymnastik

Jens Bjerge                                2015                      FU

Jan Kock                                   2015                      FU

Birte K. Hansen                          2016                      Gymnastik

Mette Vestergaard                        2016                      Svømning

Mette Schack Wiingaard                2016                      Gymnastik

Ole Christiansen                          2017                      Senior motion

Stence Christiansen                      2017                    Senior motion

Tove Hansen                              2018                      Håndbold