Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver spænder fra varetagelse af medlemmernes interesse til dialogen med kommunen til støtte vores afdelinger.

Foreningen er en non profit forening, så vi ønsker ikke at opbygge en kassebeholdning på vegne af vores medlemmer.

Vores medlemmers kontingent skal retur til vores afdelinger, så de kan skabe glæde og gavn i afdelingerne.

Derfor modtager vi ofte ansøgning fra vores afdelinger, til støtte i afdeling, dette ønsker vi fortsat skal være gældende.

Vi oplever en stor fremgang hos vores afdelinger og derfor håber vi også, at det vil fortsætte med at være sådan

Så vi også om 10 år kan sige at Fløng-Hedehusene Idræt består.

Bestyrelsesmedlemmer

Jan Kock

Mathias Hansen

Næstformand
formanden@fhfodbold.dk

Michael Nielsen

Tove Hansen

Peder Helt

Sean Gyvelborg

Brian Carlsson

Leif Nielsen

Medlem
ln@12move.dk