Det er muligt at booke mødelokalet i Fløng, når du skal holde møde eller bruge lokalet til opbevaring ifm. et arrangement.

Det er ligeledes muligt at gøre brug af cafeområdet ved samme lejlighed, her skal det dog bemærkes, at cafeområdet er alle mands, og vi kan derfor ikke garantere at området vil være til rådighed.

Vi henstiller derfor til

  • At når du booker, skriv i kommentarfeltet, hvis cafeområdet skal bruges.
  • At du skriver dit navn og afdeling ved bookning, så hvis det er nødvendigt, at andre kan kontakte. dig, hvis de skal bruge samme dato.
  • At du booker kun i det tidsrum, som er nødvendigt.
  • Har du brug for at ændre din tid eller dato – kan du kontakte webansvarlig Sean Gyvelborg (webmaster@fhfodbold.dk)
  • Respektere de bookninger der er foretaget.