Persondataforordningen

Idrætsforeninger har i mange år været underlagt persondatalovens regler for behandling af personoplysninger. Den 25. maj trådte EU’s nye databeskyttelsesforordning i kraft. Den skærper bl.a. Fløng-Hedehusene Idræts pligt til at oplyse om samt dokumentere, hvilke oplysninger, vi har registreret om vores medlemmer. Hver afdeling kan stadig indsamle, opbevare og anvende personoplysninger fra medlemmerne, så længe der er saglige og legitime grunde hertil.

Helt overordnet stiller Databeskyttelsesforordningen fire hovedkrav til Fløng-Hedehusene Idræts behandling af medlemmernes personoplysninger.

–          Fløng-Hedehusene Idræt skal altid have et sagligt formål med at registrere og behandle personoplysninger og skal begrænse disse oplysninger til de strengt nødvendige i forhold til det saglige og legitime formål.

–          Fløng-Hedehusene Idræt skal dokumentere, at den har overblik over behandlingen af personoplysninger. Det gør Fløng-Hedehusene Idræt bl.a. i en såkaldt ”fortegnelse”, hvor den angiver, hvilke typer af oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de arkiveres.

–          Fløng-Hedehusene Idræt skal informere medlemmer om, hvilke oplysninger der er registreret og hvorfor. Dette sker i Fløng-Hedehusene Idræts såkaldte ”privatlivspolitik”, som også kan læses her på hjemmesiden.

–          Endelig skal Fløng-Hedehusene Idræt have tilpas datasikkerhed og skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet.

De nye EU-regler betyder bl.a., at du som medlem har krav på at få at vide, hvilke oplysninger Fløng-Hedehusene Idræt har registreret om dig, og du har ret til at få berigtiget dem. Du har også ret til at få slettet informationer om dig, som Fløng-Hedehusene Idræt ikke længere har sagligt belæg for at opbevare. Som udgangspunkt må Fløng-Hedehusene Idræt dog godt af administrative grunde gemme oplysninger om almindeligt medlemskab i op til 1 år efter ophør.

Det er Fløng-Hedehusene Idræt som sådan, der er dataansvarlig og derfor skal sikre, at reglerne overholdes. Bestyrelsen har dog udpeget en tovholder for beskyttelse af Fløng-Hedehusene Idræts personoplysninger, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål om Fløng-Hedehusene Idræts databeskyttelsespolitik.

Læs mere om hvordan klubben sikre sig privatlivspolitik her. Ønsker man indsigt i fortegnelsespligten, kan man kontakte webansvarlig for nærmere information.